อะมิโน

อะมิโน (Amino) เป็นโปรตีนที่มีน้ำหนักโมลิกุลสูง แต่องค์ประกอบโดยมวลของธาตุค่อนข้างจะคงที่ หรือจะเรียกได้ว่า หน่วยโครงสร้างพื้นฐานของโปรตีน คือ อะมิโน ซึ่งจะมีสารประกอบที่มีหมู่ อะมิโน อย่างน้อยจำนวน 1 หมู่ และ มีหมู่คาร์บอกซิล อย่างน้อย 1 หมู่  โปรตีนในร่างกายคนเราเกิดจากหน่วยพื้นฐานที่เป็น อะมิโน ที่แตกต่างกัน 20 ชนิด ตัวอย่าง อะมิโน 20 ชนิดที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต 
     - อาลานีน     
Ala
     - อาร์จีนิน     
Arg
     - แอสปาราจีน     
Asn
     - กรดแอสปาราจิก     
Asp
     - ซีสเตอีน     
Cys
     - กรดกลูตามิก     
Glu
     - กลูตามีน     
Gln
     - ไกลซีน     
Gly
     - ฮีสทิดิน     
His
     - ไอโซลูซีน     
Ile
     - ลูซีน     
Leu
     - ไลซีน     
Lys
     - เมทิโอนีน     Met
     -ฟินิลอะลานีน     Phe
     - โปรลีน     Pro
     - เซรีน     Ser
     - ทรีโอนีน     Thr
     - ทริปโตฟาน     Trp
     - ไทโรซีน     Tyr
     - วาลีน     Val

โปรตีน เป็นพอลิเมอร์ของ อะมิโน โปรตีนมีบทบาทที่สำคัญมากในกระบวนการทางชีวภาพแทบทุกชนิด เอนไซม์ ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาชีวเคมีนั้นส่วนใหญ่เป็นโปรตีน โปรตีนยังช่วยให้หน้าที่อื่นๆอีกหลายอย่างที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต