การจัดส่ง

วิธีการจัดส่ง ( สินค้าจัดส่งฟรีทั่วประเทศ )

1. รับเองที่โรงงานผลิต
2. 
รถบริษัทจัดส่งให้
3. ส่งทางบริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
4. ส่งทางไปรษณีย์ ( เช็คสินค้าที่จัดส่ง )
5. ส่งทางรถทัวร์
6. 
ส่งทางรถไฟ