อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ นาข้าว

อะมิโนผง ( Amino acid )   กับ นาข้าว
1.    การปรับสภาพดินก่อนปลูก (ช่วงไถ )
1.1 อะมิโนผง ( Amino acid )  50 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่วนาข้าว
1.2 อะมิโนผง ( Amino acid )  200 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่วนาข้าว
2.    การใช้ร่วมกับยาฆ่า – คุมหญ้า 
อะมิโนผง ( Amino acid )  กรัม + น้ำ 20 ลิตร คนละลายให้เข้ากัน แล้วผสม ยาคุมหญ้า นำไปฉีดพ่น ผลที่ได้คือ หญ้าตายเรียบ แต่ต้นข้าวยังเขียวขจีไม่เหี่ยวเฉา
3.    อะมิโนผง ( Amino acid )  สำหรับการฉีดพ่นทางใบ
อายุต้นข้าวได้ เดือน ( ให้ฉีดพร้อมยาคุมหญ้า )  อะมิโนผง ( Amino acid )  3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันแล้วใส่ยาคุมหญ้าไปทีหลัง
อายุต้นข้าวได้ เดือน ฉีดพ่นอีก ครั้ง อะมิโนผง ( Amino acid )  3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตรฉีดให้ทั่ว
อายุต้นข้าวได้ เดือน ข้าวตั้งท้องฉีดอีก ครั้ง อะมิโนผง ( Amino acid )  3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว
ข้าวออกรวง ( หางปลาทู ) ฉีดอีก ครั้ง อะมิโนผง ( Amino acid )  5-10 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว
ต้นข้าว หน้าหนาว อะมิโนผง ( Amino acid )  5-10 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว
4.    คลุกปุ๋ยเคมี หว่าน
อะมิโนผง ( Amino acid )  500 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว อะมิโนผง ( Amino acid )  จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป