อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ การเพาะเชื้อเห็ด

อะมิโนผง ( Amino acid )  กับ การเพาะเชื้อเห็ด
ก้อนเห็ด
อะมิโนผง ( Amino acid )  กรัม ผสมกับน้ำ 20 ลิตร แล้วนำไปคลุกกับวัตถุดิบที่ทำก้อนเห็ด แล้วทำตามขั้นตอนปกติ  ทำให้อัตราการสูญเสียของก้อนเห็ดลดลงมาก และทำให้เชื้อเห็ดเดินเร็ว
โรงเรือนเก็บเห็ด
อะมิโนผง ( Amino acid )  กรัม ผสมกับน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นเป็นละอองฝอย ๆ อย่าจ่อที่ดอกเห็ด จะทำให้เห็ดออกดอกเร็วออกดอกมาก รสชาติดีมาก และยืดระยะเวลาการออกดอกนานขึ้น ( ยกตัวอย่าง เช่น จากเดิม ได้ 4 – 5 เดือน ก็จะเพิ่มเป็น 6 – 7 เดือน ประมาณนี้เป็นต้น )
เห็ดทุกชนิด
ประโยชน์
1. เห็ดออกปริมาณเพิ่มขึ้นชัดเจน
2. รสชาติดี