อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ ปาล์ม

อะมิโนผง ( Amino acid )  กับ ปาล์ม
เดือนแรก
อะมิโนผง ( Amino acid )  10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก วัน โดยฉีดพ่นบริเวณทรงพุ่ม บริเวณจั่นหรือทลายปาล์มและบริเวณรอบ ๆ โคนต้นรัศมี เมตร
เดือน 2
อะมิโนผง ( Amino acid )  10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน โดยฉีดพ่นบริเวณทรงพุ่ม บริเวณจั่นหรือทลายปาล์มและบริเวณรอบ ๆ โคนต้นรัศมี เมตร
เดือน 3
อะมิโนผง ( Amino acid )  10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 30วัน โดยฉีดพ่นบริเวณทรงพุ่ม บริเวณจั่นหรือทลายปาล์มและบริเวณรอบ ๆ โคนต้นรัศมี เมตร
การผสมปุ๋ย
อะมิโนผง ( Amino acid )  1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้าหลังจากนั้นนำไปหว่านรอบโคนต้น

สภาพใบและลำต้นสมบูรณ์ขึ้น ดินสมบูรณ์ขึ้น
หลังจากที่ฉีดพ่นไปแล้วประมาณ 30 – 45 วัน จะเห็นทลายปาล์มออกมา
ทลายปาล์มใหญ่และดก
มีผลผลิตเก็บทุกรอบ และสามารถเก็บผลผลิตได้ถี่ขึ้น จาก 25 วัน/ครั้ง เป็น 20 วัน/ครั้ง