อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ ผักกินใบ

อะมิโนผง ( Amino acid )  กับ ผักกินใบ
ผักกาด คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ผักกาดหอม ผักชี
เพาะพันธุ์กล้า ปรับสภาพดินก่อนปลูก อะมิโนผง ( Amino acid )   5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นแปลงก่อน 7- 10 วัน
1.คลุกปุ๋ย ใช้ อะมิโนผง ( Amino acid )  100 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว
2.ฉีดพ่นทางใบ อะมิโนผง ( Amino acid )  5  กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 5- 7 วัน ใช้สารเคมีร่วมได้
ประโยชน์ อะมิโนผง ( Amino acid ) 

1.ผัก เขียว / งาม เกรดดีรสชาติดีน้ำหนักเพิ่ม
2.ปรับสภาพดินให้ดี
3.ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค
4.เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น 10 – 15 วัน
อย่าให้เกินปริมาณที่กำหนดเพราะจะทำให้ ผักเหลือง
 ผักใบหนา รสชาติไม่ดี