อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ มะละกอ

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ มะละกอ
1. ใช้ปรับสภาพดินก่อนปลูก
     1.1 อะมิโนผง ( Amino acid ) 100 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่ว ก่อนปลูก 7-10 วัน
     1.2 อะมิโนผง ( Amino acid ) 200 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ก่อนปลูก 7-10 วัน
2. ใช้คลุกกับปุ๋ย
      อะมิโนผง ( Amino acid ) 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว อะมิโนผง ( Amino acid ) จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ฉีดพ่นทางใบ
    อะมิโนผง ( Amino acid ) 10 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน  ให้ฉีดพ่นบาง ๆห้ามเปียกโชกเพราะจะทำให้ผิวต้นมะละกอยุ่ยได้ ห้ามฉีดติดโคนต้นให้ห่าง 50 ซ.ม
ผลที่ได้รับ
     - ลูกดก ลูกโตสม่ำเสมอ รสชาติ หวานดีมากๆ
     - ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น