อะมิโน

อะมิโน (Amino) เป็นโปรตีนที่มีน้ำหนักโมลิกุลสูง แต่องค์ประกอบโดยมวลของธาตุค่อนข้างจะคงที่ หรือจะเรียกได้ว่า หน่วยโครงสร้างพื้นฐานของโปรตีน คือ อะมิโน ซึ่งจะมีสารประกอบที่มีหมู่ อะมิโน อย่างน้อยจำนวน 1 หมู่ และ มีหมู่คาร์บอกซิล อย่างน้อย 1 หมู่  โปรตีนในร่างกายคนเราเกิดจากหน่วยพื้นฐานที่เป็น อะมิโน ที่แตกต่างกัน 20 ชนิด ตัวอย่าง อะมิโน 20 ชนิดที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต 
     - อาลานีน     
Ala
     - อาร์จีนิน     
Arg
     - แอสปาราจีน     
Asn
     - กรดแอสปาราจิก     
Asp
     - ซีสเตอีน     
Cys
     - กรดกลูตามิก     
Glu
     - กลูตามีน     
Gln
     - ไกลซีน     
Gly
     - ฮีสทิดิน     
His
     - ไอโซลูซีน     
Ile
     - ลูซีน     
Leu
     - ไลซีน     
Lys
     - เมทิโอนีน     Met
     -ฟินิลอะลานีน     Phe
     - โปรลีน     Pro
     - เซรีน     Ser
     - ทรีโอนีน     Thr
     - ทริปโตฟาน     Trp
     - ไทโรซีน     Tyr
     - วาลีน     Val

โปรตีน เป็นพอลิเมอร์ของ อะมิโน โปรตีนมีบทบาทที่สำคัญมากในกระบวนการทางชีวภาพแทบทุกชนิด เอนไซม์ ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาชีวเคมีนั้นส่วนใหญ่เป็นโปรตีน โปรตีนยังช่วยให้หน้าที่อื่นๆอีกหลายอย่างที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต

Read more

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ ผักกินใบ

อะมิโนผง ( Amino acid )  กับ ผักกินใบ
ผักกาด คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ผักกาดหอม ผักชี
เพาะพันธุ์กล้า ปรับสภาพดินก่อนปลูก อะมิโนผง ( Amino acid )   5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นแปลงก่อน 7- 10 วัน
1.คลุกปุ๋ย ใช้ อะมิโนผง ( Amino acid )  100 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว
2.ฉีดพ่นทางใบ อะมิโนผง ( Amino acid )  5  กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 5- 7 วัน ใช้สารเคมีร่วมได้
ประโยชน์ อะมิโนผง ( Amino acid ) 

1.ผัก เขียว / งาม เกรดดีรสชาติดีน้ำหนักเพิ่ม
2.ปรับสภาพดินให้ดี
3.ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค
4.เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น 10 – 15 วัน
อย่าให้เกินปริมาณที่กำหนดเพราะจะทำให้ ผักเหลือง
 ผักใบหนา รสชาติไม่ดี

Read more

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ มันสำปะหลัง

อะมิโนผง ( Amino acid )  กับ มันสำปะหลัง
1. ปรับสภาพดินก่อนปลูก
อะมิโนผง ( Amino acid )  200 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่วแปลงปลูกก่อน 7 – 10 วัน
2. การคลุกปุ๋ย
อะมิโนผง ( Amino acid )  500 – 1,000  กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว อะมิโนผง ( Amino acid )  จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ฉีดพ่น
3.1 อะมิโนผง ( Amino acid )  กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นท่อนมันหรือแช่ท่อนมันก่อนนำไปปลูก
3.2 อายุ เดือน ใช้ อะมิโนผง ( Amino acid )   5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว
3.3 เมื่ออายุ 1 – 2 เดือนให้ปุ๋ย ครั้ง
3.4 เมื่ออายุ 2 – 3 เดือน ฉีดพ่นอีก ครั้ง
3.5 ย่างเข้าเดือนที่ 3- 4 เดือนใช้ อะมิโนผง ( Amino acid )   10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว ให้ปุ๋ยเพื่อเร่งหัว เริ่มออกดอกข้อควรระวัง : ห้ามให้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันขาดการใช้ปุ๋ยก็อยู่ที่การใช้ของเกษตรกร ว่าเคยให้อย่างไรก็ให้อย่างนั้นทุกครั้ง
ประโยชน์
หัวใหญ่มีน้ำหนัก รสชาติดี เพิ่มผลผลิต
ลดปุ๋ย 50%
ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น

Read more

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ ยางพารา

อะมิโนผง ( Amino acid )  กับ ยางพารา
ต้นยางเล็ก
อะมิโนผง ( Amino acid )  10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นใบและพื้นดินรอบ ๆ โคนต้นรัศมี - เมตร
ต้นยางที่กรีดแล้ว
การฉีดพ่น ใช้ อะมิโนผง ( Amino acid )  10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณลำต้นและรอบโคนต้นรัศมี เมตร โดยเดือน แรก ฉีดพ่นทุก วัน เดือนต่อไปฉีดพ่นทุก 15 วัน เมื่อเห็นว่าต้นยางสมบูรณ์สภาพดินสมบูรณ์สามารถยืดการฉีดพ่นเป็นเดือนละ ครั้งได้
กรณีหน้ายางตายนิ่ง
การฉีดพ่น ใช้ อะมิโนผง ( Amino acid )  10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณลำต้นและรอบโคนต้นรัศมี เมตร โดยฉีดพ่นทุก วัน ประมาณ 1- 3 เดือน สามารถเปิดหน้ายางได้
ใช้ อะมิโนผง ( Amino acid )  200 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่วรอบโคนต้นรัศมี เมตร ประมาณ 1- 3 เดือน สามารถเปิดหน้ายางได้
ช่วงพักหน้ายาง
อะมิโนผง ( Amino acid )  10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร  ฉีดพ่นบริเวณลำต้นและรอบโคนต้นรัศมี เมตร ทุก เดือน
การผสมปุ๋ย
อะมิโนผง ( Amino acid )  500 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว อะมิโนผง ( Amino acid )  จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป

Read more

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ สับปะรด

อะมิโนผง ( Amino acid )  กับ สับปะรด
ฉีดพ่นหน่อก่อนปลูก
อะมิโนผง ( Amino acid )  กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นโดยคว่ำหน่อแล้วฉีดช่วยทำให้รากงอกไวขึ้น
หลังปลูกเมื่อพ่นยาคุมหญ้า
อะมิโนผง ( Amino acid )  กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 
การผสมปุ๋ย
อะมิโนผง ( Amino acid )  500 กรัม คลุกกับ ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก.  หลังจากนั้น คลุกกับปุ๋ยจนทั่วแล้วนำไปใส่โคนหน่อ ( โดยใส่ระหว่างหน่อ หน่อ ประมาณ 1 – 2 ช้อนโต๊ะ ) ก่อนหยอดแก๊ส เดือน ฉีดพ่น ครั้ง ช่วงออกลูกคาคอสีแดง ฉีดพ่น ครั้ง ช่วงดอกสีม่วง ฉีดพ่น ครั้ง และหลังแคะจุกฉีดพ่น ครั้ง โดยใช้  อะมิโนผง ( Amino acid )  10  กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น
ผลที่ได้รับหลังที่ใช้อย่างต่อเนื่อง
สภาพใบและหน่อสมบูรณ์ขึ้น ดินสมบูรณ์ขึ้น
ลูกใหญ่ จำนวนตามาก ตาใหญ่ น้ำหนักดี
เนื้อแน่น รสชาติหวาน

Read more

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ อ้อย

อะมิโนผง ( Amino acid )  กับ อ้อย
ช่วงแรก ที่ตัดอ้อยแล้ว ช่วงบำรุงตอ
1. ฉีดพร้อมกับยาฆ่าหญ้าโดยใช้ อะมิโนผง ( Amino acid )   5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น
2. ถ้าที่ไม่สมบูรณ์ หรือที่เสื่อมเพราะใช้สารเคมีเยอะ ให้ใช้ อะมิโนผง ( Amino acid )  อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
3. หว่านปุ๋ยบำรุงตอ ตามสูตรการผสมปุ๋ย
อะมิโนผง ( Amino acid )  500 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว อะมิโนผง ( Amino acid )  จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
ช่วงที่สอง
1.เมื่ออ้อยอายุได้ เดือน ใช้ อะมิโนผง ( Amino acid )  10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร  ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งหน่อและใบ
2. ตอน เดือน ให้ปุ๋ยอีกรอบ ถ้าให้ปุ๋ยครั้งเดียวให้ฉีด อะมิโนผง ( Amino acid )  เพิ่มอีกรอบ การผสมยาฆ่าหญ้า ผสมในการฉีดครั้งไหนก็ได้

Read more

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ ข้าวโพด

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ ข้าวโพด
1. ใช้ปรับสภาพดินก่อนปลูก
อะมิโนผง ( Amino acid ) 200 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่ว
อะมิโนผง ( Amino acid ) 500 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว
2. ใช้คลุกกับปุ๋ย
อะมิโนผง ( Amino acid ) 1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว อะมิโนผง ( Amino acid ) จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ใช้ฉีดพ่นทางใบ-ลำต้น-โคนต้น
อะมิโนผง ( Amino acid ) 10 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน

Read more

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ ผลไม้ยืนต้น

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ ผลไม้ยืนต้น เช่น ลำไย ทุเรียน ส้ม มะม่วง มังคุด ลองกอง ชมพู่
1. ใช้ผสมกับปุ๋ย โดยการคลุกปุ๋ย
อะมิโนผง ( Amino acid ) 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว อะมิโนผง ( Amino acid ) จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
2. ใช้ฉีดพ่นทางใบ-ลำต้น-โคนต้น
อะมิโนผง ( Amino acid ) 10 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน 
ผลที่ได้รับ
ผลดก-ผลใหญ่เสมอ
ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น
ผิวของผลไม้เป็นมันวาว ได้ราคาดี และเก็บรักษาได้นาน
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

Read more

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ พริก

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ พริก
1. ใช้ปรับสภาพดินก่อนปลูก
อะมิโนผง ( Amino acid ) 100 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่ว
อะมิโนผง ( Amino acid ) 200 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว
2. ใช้คลุกกับปุ๋ย
อะมิโนผง ( Amino acid ) 500 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว อะมิโนผง ( Amino acid ) จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ใช้ฉีดพ่นทางใบ-ลำต้น-โคนต้น
อะมิโนผง ( Amino acid ) 10 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน

Read more

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ พืชไร่

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ พืชไร่ เช่น ถั่วลิสง,ถัวเขียว,ทานตะวัน ถั่วเหลือง

1. ปรับสภาพดินก่อนปลูก
อะมิโนผง ( Amino acid ) 200 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่ว
อะมิโนผง ( Amino acid ) 50-100 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว
2. ใช้ร่วมกับปุ๋ยโดยการคลุกให้เข้ากัน
อะมิโนผง ( Amino acid ) 100-200 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว โปรแตสเซียมฮิวเมท จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ใช้ฉีดพ่นทางใบ
อะมิโนผง ( Amino acid ) 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน 

ผลที่ได้รับ
เมล็ดเต็มดกได้น้ำหนักไม่มีความชื้น
ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น

Read more

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ มะละกอ

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ มะละกอ
1. ใช้ปรับสภาพดินก่อนปลูก
     1.1 อะมิโนผง ( Amino acid ) 100 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่ว ก่อนปลูก 7-10 วัน
     1.2 อะมิโนผง ( Amino acid ) 200 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว ก่อนปลูก 7-10 วัน
2. ใช้คลุกกับปุ๋ย
      อะมิโนผง ( Amino acid ) 500-1,000 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว อะมิโนผง ( Amino acid ) จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ฉีดพ่นทางใบ
    อะมิโนผง ( Amino acid ) 10 กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน  ให้ฉีดพ่นบาง ๆห้ามเปียกโชกเพราะจะทำให้ผิวต้นมะละกอยุ่ยได้ ห้ามฉีดติดโคนต้นให้ห่าง 50 ซ.ม
ผลที่ได้รับ
     - ลูกดก ลูกโตสม่ำเสมอ รสชาติ หวานดีมากๆ
     - ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น

Read more

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ หน่อไม้ฝรั่ง

อะมิโนผง ( Amino acid ) กับ หน่อไม้ฝรั่ง
1. ปรับสภาพดินก่อนปลูก
 อะมิโนผง ( Amino acid ) 100 กรัม + น้ำ 200 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปสาดหรือราดให้ทั่ว
 อะมิโนผง ( Amino acid ) 200 กรัม + ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว
2. ใช้ร่วมกับปุ๋ยโดยการคลุกให้เข้ากัน
อะมิโนผง ( Amino acid ) 500 กรัม + ปุ๋ยเคมี กระสอบ 100 ก.ก. คลุกเคล้าให้เข้า แล้วนำไปหว่านให้ทั่ว อะมิโนผง ( Amino acid ) จะได้ยืดอายุปุ๋ยให้สลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ส่วนที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในคราวต่อไป
3. ใช้ฉีดพ่นทางใบ
อะมิโนผง ( Amino acid ) กรัม + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน

Read more